Patrul Rinpoche kommer till Stockholm den 7-9 Oktober

Program

Öppen föreläsning Fredag 7/10:
Tema: ”Hopes and Fears”
Plats: Skånegatan 68
Tid:  Kl 19.00
Föreläsning utan kostnad. Begränsat antal platser

Heldagsundervisning Lördag 8/10 och söndag 9/10
Tema: ”The Heart Treasure Of The Enlightened Ones”
Plats: Skånegatan 68
Tid: 10-17, lunch 12-14
Kostnad: 350Kr/dag eller båda dagarna 600Kr

The Heart Treasure Of The Enlightened Ones, är en text om meditation tillhörande den typ av buddhistisk litteratur som kallas ” Shastra ”, som är en skriven kommentar till Buddhas lära. Texten som är skriven av Patrul Rinpoche (1808–1887) är uppdelad i tre sektioner. Den första delen behandlar det lidande som upplevs i ett världsligt liv styrt av bindningar. Den andra delen diskuterar lösningar på denna typ av lidande och innehåller olika meditationsövningar. Den tredje delen visar hur resultaten av dessa meditationsövningar uttrycker sig i en vardag fri från upptagenhet av världsliga angelägenheter och i harmoni med Buddhas lära.

English
We are pleased to announce that Patrul Rinpoche will visit Stockholm the 7:th to 9:th of October.

Program

Open lecture Friday 7/10:
Theme: ”Hopes and Fears”
Place: Skånegatan 68
Time:  Kl 19.00
Cost: The lecture is free , limited number of seats

Teaching Saturday the 8:th and Sunday 9:th
Tema: ”The Heart Treasure Of The Enlightened Ones”
Place: Skånegatan 68
Time: 10-17, lunch 12-14
Cost: 350SEK/day or 600SEK for both days

The Heart Treasure Of The Enlightened Ones, is a meditation text belonging to the type of Buddhist literature known as ”Shastra”, a didactic commentary of the teachings of the Buddha. Divided into three sections, the work first deals with the suffering experienced by those immersed in a wordily life of attachment. The second section discusses solutions to this suffering, including various meditation practices. The third section shows how the results of these practices find expression in a daily life free from preoccupation with wordily affairs and in harmony with the teachings.